import.export ARCHITECTURE

IEA gaat vaak een kruisbestuivende interactie en samenwerking aan met diverse partners. Architecten, vormgevers, studiebureaus, sociologen, avonturiers, kunstenaars, boeiende bouwheren, historici, pastoors, scenografen, biologen, toeristische diensten, aannemers. Voor IEA is elk project uniek.
Ook al kan kennis en ervaring uit vorige en andere projecten worden overgedragen, het specifieke van elke vraag en site sluit elke vooronderstelling uit. Door een veelvoudige lezing en analyse van de probleemstelling en de verwerking ervan doorheen een brede waaier van inspiraties, invalshoeken en inputs, zoekt IEA steeds naar een resultaat met een bijzondere, vaak onverwachte meerwaarde.
Het is de kracht van de ontwerper/architect om een ogenschijnlijk bescheiden projectambitie, door middel van een intensieve verwerking, op te trekken tot iets subliem. Vanuit deze overtuiging werd er de voorbije jaren deelgenomen aan kandidatuurstellingen voor de oprichting en transformatie van publieke ruimte en gebouwen. Gelijklopend werd ook ingegaan op bijzondere private opdrachten en vraagstellingen.
Oscar Rommens en An Vanderveken

Team:

Voormalige medewerkers: